PC đi kèm với Trình vẽ, một ứng dụng để vẽ, tô màu và chỉnh sửa ảnh. Bạn có thể tạo hình ảnh mới đơn giản và dự án sáng tạo hoặc thêm chữ và thiết kế vào các tệp hình ảnh hiện có trong Trình vẽ.

Hiển thị tất cả

Tôi mở Trình vẽ bằng cách nào?

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

  2. Nhập Trình vẽ vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trình vẽ trong các kết quả.

Làm cách nào để tôi lưu hình ảnh trong Trình vẽ?

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm Tệp rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

  2. Nhập tên cho tệp trong hộp Tên tệp.

  3. Chọn định dạng tệp mà bạn muốn trong hộp Lưu dưới dạng.

Khi đang làm việc trên các hình ảnh trong Trình vẽ, bạn có thể lưu nhanh bằng cách sử dụng lối tắt bàn phím Ctrl + S.

Làm cách nào để tôi mở tệp hình ảnh hiện có trong Trình vẽ?

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm Tệp rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mở.

  2. Chọn tệp bạn muốn mở trong Trình vẽ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mở.

Có ứng dụng vẽ nào khác hiện sẵn có cho Windows 8.1 không?

Nếu bạn có Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 thì có một vài tùy chọn ứng dụng vẽ bạn có thể sử dụng trên PC.

Fresh Paint là một ứng dụng của Windows bạn có thể tải xuống từ Windows Store. Ứng dụng này tối ưu đối với cảm ứng nhưng đồng thời cũng rất tuyệt vời khi dùng chuột và bàn phím. Với Fresh Paint, bạn có thể tạo bức tranh sơn dầu chân thực hoặc những bức ảnh kiểu màu nước hay chỉnh sửa ảnh.

Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều ứng dụng vẽ sẵn có để tải xuống trong Windows Store.