Xác minh tài khoản Outlook.com của bạn

Những người gửi thư rác đôi khi sử dụng chương trình tự động để tạo tài khoản Microsoft Outlook hoặc tài khoản email khác rồi gửi thư rác cho người khác. Đó là lý do bạn được nhắc xác minh tài khoản của bạn khi bạn cố gắng gửi email từ Outlook lần đầu tiên.

Khi bạn bấm vào liên kết xác minh, bạn được yêu cầu nhập một loạt các ký tự ngẫu nhiên như trong ảnh. (Bạn có thể nghe tệp âm thanh đọc các ký tự nếu thích.)

Bằng cách nhập các ký tự được hiển thị, bạn chứng minh rằng bạn là con người chứ không phải là chương trình tự động. Thỉnh thoảng Outlook sẽ nhắc bạn xác minh lại tài khoản của bạn, chỉ để đảm bảo rằng đó vẫn là bạn và tài khoản của bạn chưa bị người gửi thư rác xâm phạm.

Truy cập Outlook.com

Cần thêm trợ giúp?