Làm gì nếu bạn quên mật khẩu Windows của bạn


Nếu bạn quên mật khẩu Windows, có một số cách để lấy lại hay đặt lại mật khẩu:

  • Nếu PC của bạn đang trên một miền, người quản trị hệ thống phải đặt lại mật khẩu của bạn.

  • Nếu bạn đang dùng tài khoản Microsoft, bạn có thể đặt lại mật khẩu trực tuyến. Để biết thêm thông tin, đi tới trang webĐặt lại mật khẩu .

  • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ, dùng gợi ý mật khẩu của bạn như lời nhắc.

Nếu bạn đã thử các gợi ý này mà vẫn không đăng nhập được:

  • Nếu bạn có Windows 8.1, bạn cần cài đặt lại Windows.

  • Nếu bạn có Windows RT 8.1, bạn cần liên lạc với nhà sản xuất PC của bạn.