Thiết bị tin cậy: Câu hỏi thường gặp

Hiển thị tất cả

Thiết bị tin cậy là gì?

Khi bạn muốn xem hoặc chỉnh sửa thông tin nhạy cảm liên quan đến tài khoản Microsoft của bạn — như chi tiết về thẻ tín dụng — trước tiên chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp mã bảo mật để đảm bảo chỉ mình bạn truy cập được vào tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng thiết bị thường xuyên, bạn có thể chỉ định thiết bị đó là thiết bị tin cậy. Trên thiết bị tin cậy, bạn không cần nhập mã bảo mật mỗi khi bạn muốn truy cập thông tin nhạy cảm.

Làm cách nào để đánh dấu thiết bị là tin cậy?

Bạn có thể đánh dấu thiết bị là tin cậy chỉ đơn giản bằng cách chọn hộp kiểm. Khi bạn được nhắc nhập mã bảo mật để xác minh danh tính, hãy chọn hộp kiểm Tôi đăng nhập thường xuyên trên thiết bị này. Đừng yêu cầu tôi nhập mã. và chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn nhập mã khi bạn đăng nhập trên thiết bị đó nữa.

Dưới đây là cách đánh dấu thiết bị là tin cậy:

 1. Trên thiết bị bạn muốn tin cậy, truy cập trang Cài đặt bảo mật rồi đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Bạn sẽ được nhắc nhập mã bảo mật. Chọn để nhận mã qua email, tin nhắn văn bản hoặc ứng dụng xác thực. Sau khi bạn có mã, hãy nhập mã đó vào hộp văn bản.

 3. Chọn hộp kiểm Tôi đăng nhập thường xuyên trên thiết bị này. Đừng yêu cầu tôi nhập mã., rồi nhấn hoặc bấm Gửi.

  Ảnh chụp màn hình hộp kiểm "Tôi đăng nhập thường xuyên trên thiết bị này. Đừng yêu cầu tôi nhập mã."

  Bây giờ bạn có thể sửa thông tin của bạn trên thiết bị này bất kỳ lúc nào bạn muốn mà không cần nhập mã bảo mật khác.

Tôi bị mất quyền truy cập vào một trong các thiết bị tin cậy của mình. Tôi phải làm gì?

Nếu bạn không thể truy cập vào thiết bị bạn đã đánh dấu là tin cậy được nữa (ví dụ như khi bạn bị mất hoặc bị đánh cắp máy tính xách tay), chúng tôi khuyên bạn nên xóa ngay tất cả các thiết bị tin cậy khỏi tài khoản Microsoft của bạn để giúp giữ an toàn cho tài khoản. (Bạn luôn có thể đánh dấu thiết bị là tin cậy lại sau.)

 1. Truy cập trang Cài đặt bảo mật và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Trong phần Thiết bị tin cậy, nhấn hoặc bấm Xóa tất cả thiết bị tin cậy liên kết với tài khoản của tôi.

  Ảnh chụp màn hình liên kết "Xóa tất cả thiết bị tin cậy liên kết với tài khoản của tôi"
 3. Nhấn hoặc bấm Xóa tất cả thiết bị tin cậy.

Điều gì đã xảy ra với danh sách thiết bị tin cậy trên trang thông tin bảo mật của tôi?

Microsoft đã thực hiện một số thay đổi về cách theo dõi thiết bị tin cậy của bạn. Ví dụ: bạn không phải cung cấp tên duy nhất cho mỗi thiết bị tin cậy nữa. Bạn cũng có thể tin cậy bao nhiêu thiết bị tùy thích — không còn giới hạn nữa.

Vì các lý do này nên chúng tôi đã loại bỏ danh sách thiết bị tin cậy khỏi trang thông tin bảo mật . Nếu bạn không đăng nhập vào một thiết bị tin cậy nào đó ít nhất hai tháng một lần, chúng tôi sẽ tự động loại bỏ thiết bị đó khỏi tài khoản Microsoft của bạn. Việc này giúp giữ cho tài khoản của bạn an toàn trong trường hợp thiết bị tin cậy của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp mà bạn không biết. Bạn luôn có thể đánh dấu thiết bị là tin cậy lại sau.

Bạn cần được trợ giúp thêm?