Các liên hệ của tôi nằm ở đâu?

Khi bạn đang soạn hay chuyển tiếp email, Outlook.com sẽ hiển thị địa chỉ liên hệ được sử dụng thường xuyên nhất của bạn. Để xem danh sách liên hệ đầy đủ của bạn, bấm Tới—phía trên hộp nơi các địa chỉ liên hệ của bạn xuất hiện.

Liên kết "Tới"

Để quản lý danh bạ của bạn, hãy đi đến trang Mọi người

Nếu bạn đang dùng Outlook.com

  1. Bấm vào mũi tên bên cạnh log Outlook.com ở phía trên bên trái.

    Biểu trưng và mũi tên của Outlook.com
  2. Bấm Mọi người.

    Các hình xếp để truy cập thư, mọi người, lịch và OneDrive
  3. Nếu bạn vẫn không thể xem tất cả các địa chỉ liên hệ của mình, bấm vào biểu tượng Tùy chọn trên trang Mọi người Biểu tượng tùy chọn và đảm bảo rằng tất cả các mạng xã hội của bạn đã được chọn.
    Menu tùy chọn Mọi người

Nếu bạn đang không dùng Outlook.com

Truy cập people.live.com và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Để được trợ giúp thêm về cách thêm và quản lý địa chỉ liên hệ và nhóm, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Truy cập Outlook.com

Tài nguyên khác

Hướng dẫn đơn giản cho các tác vụ phổ biến.
Thông tin cơ bản về Outlook.com

Tìm kiếm trợ giúp với ứng dụng dành cho máy tính để bàn Outlook?
Tìm kiếm hỗ trợ về Office

Cần thêm trợ giúp?
Đặt câu hỏi của bạn trong các diễn đàn cộng đồng

Bạn có ý tưởng dành cho Outlook.com?
Gửi phản hồi cho chúng tôi

Không thể truy cập Outlook.com?
Kiểm tra trạng thái dịch vụ