Windows Media Components cho QuickTime

Với Windows Media Components cho QuickTime bởi Flip4Mac, bạn có thể phát trực tiếp các tệp Windows Media (.wma và .wmv) trong QuickTime Player và xem nội dung Windows Media trên Internet bằng một trình duyệt web.

Được tối ưu hóa để phát lại với độ phân giải cao

Windows Media Components cho QuickTime được tối ưu hóa cao dành cho Power Mac G4 and G5 và các máy tính Intel và hỗ trợ phát lại các tệp video độ có độ phân giải cao của Windows Media.

Nâng cấp lên các tính năng nâng cao bởi Flip4Mac

Tính năng phát lại Windows Media được cung cấp miễn phí. Bằng cách mua bản nâng cấp trực tiếp từ Flip4Mac, bạn có thể nhập các tệp Windows Media để chỉnh sửa và tạo các tệp Windows Media để phân phối. Để tìm hiểu thêm về các tính năng nâng cao này, hãy truy cập website của Flip4Mac.

Tính năng phát lại


Codec âm thanh được hỗ trợ

 • Windows Media Audio 9

 • Windows Media Audio 9 Professional

 • Không mất đi Windows Media Audio 9

 •  ISO MPEG Layer 3 (MP3)

 • Microsoft G.726

 • Microsoft IMA ADPCM

 • Microsoft G.711 aLaw

 • Microsoft G.711 uLaw

 • Microsoft ADPCM

Codec video được hỗ trợ

 • Windows Media Video 9

 • Windows Media Video 9 Nâng cao (VC-1)

 • Windows Media Video 8

 • Windows Media Video 7

 •  ISO MPEG-4, phiên bản 1.0 và 1.1

 • Microsoft MPEG-4, phiên bản 2 và 3

 • Microsoft Motion JPEG

Định dạng tệp

 •  Định dạng Hệ thống Nâng cao (ASF)

 •  Bộ điều hướng Luồng Nâng cao (ASX)

 •  Xen kẽ Âm thanh Video (AVI)

Giao thức mạng

 •  Giao thức Luồng Thời gian Thực MMS (RTSP)

 •  MMS HTTP

 •  HTTP

 •  FTP

Yêu cầu hệ thống

 •  Intel hoặc PowerPC G4 và G5

 •  Mac OS X phiên bản 10.4 hoặc mới hơn

 •  QuickTime phiên bản 7.0 hoặc mới hơn (cho Player miễn phí)

 •  QuickTime Pro phiên bản 7.0 hoặc mới hơn (để xuất phim trong Player Pro, Studio, Studio Pro và Studio Pro HD)

Hỗ trợ

Để xem Câu hỏi Thường gặp, diễn đàn người sử dụng và các bài viết trong cơ sở kiến thức, hãy truy cập website Flip4Mac.

Chú ý: Sản phẩm này không hỗ trợ nội dung được bảo vệ với quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) của Windows Media.