Tuyên bố từ chối của Windows 7

Một số tính năng sản phẩm của Windows 7, chẳng hạn như khả năng xem và ghi TV trực tiếp hoặc điều hướng qua việc sử dụng "cảm ứng", có thể yêu cầu phần cứng nâng cao hoặc bổ sung.

Windows Trung tâm Phương tiện Chức năng DVR có thể yêu cầu phần cứng bổ sung và không có sẵn ở tất cả các quốc gia.

Windows XP Chế độ yêu cầu cài đặt trước OEM hoặc cài đặt mua sau của Chế độ Windows XP (chạy trên Windows 7 Professional hoặc Ultimate) và công nghệ ảo hoá, chẳng hạn như Windows Virtual PC. Bạn có thể tải xuống cả Chế độ Windows XP và Windows Virtual PC. Dưới đây là một số thông tin về yêu cầu hệ thống.

Có thể áp dụng phí truy cập Internet hoặc các phí dịch vụ khác.