Video: Sử dụng Chế độ Windows XP

Quan trọng

  • Kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2014, sẽ không còn hỗ trợ kỹ thuật cho Windows XP và Chế độ Windows XP sẽ không còn khả dụng, bao gồm cả các bản cập nhật giúp hỗ trợ bảo vệ PC của bạn. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Windows XP hoặc sử dụng Chế độ Windows XP trên PC Windows 7 sau khi hỗ trợ kết thúc, PC của bạn có thể rất dễ gặp các rủi ro về bảo mật và vi-rút. Do đó, để bảo vệ PC chạy Windows 7 của bạn sau ngày 8 tháng 4 năm 2014, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng Chế độ Windows XP nếu PC của bạn được ngắt kết nối khỏi Internet. Tìm hiểu thêm về việc kết thúc hỗ trợ Windows XP.