Làm cách nào để cài đặt hoặc gỡ cài đặt Internet Explorer 9?

Nếu bạn đang chạy Windows Vista hoặc Windows 7 trên máy tính của mình, bạn có thể cài đặt Windows Internet Explorer 9 để thay thế phiên bản Internet Explorer hiện có.

Định kỳ kiểm tra trang web Tải xuống Internet Explorer 9 để có các bản cập nhật cho Internet Explorer 9. Nếu có bản cập nhật, hãy lặp lại quy trình cài đặt để cài đặt phiên bản mới nhất.

Lưu ý

Cách cài đặt Internet Explorer

 1. Truy cập trang web Tải xuống Internet Explorer 9.

 2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn cài đặt và phiên bản Windows của bạn, sau đó bấm Tải xuống.

 3. Trong hộp thoại Tải xuống Tệp, bấm Chạy, sau đó trong hộp thoại Kiểm soát Tài khoản Người dùng, bấm Tiếp tục.

 4. Bấm vào một trong các tùy chọn sau:

  • Khởi động lại ngay bây giờ (khuyến nghị) (để hoàn tất quá trình cài đặt ngay bây giờ).

  • Khởi động lại sau

Lưu ý

 • Sau khi cài đặt Internet Explorer 9, bạn có thể cần cập nhật các bổ trợ đã cài đặt trên máy tính của bạn (chẳng hạn như Microsoft Silverlight, Adobe Shockwave, Adobe Flash hoặc Java). Bạn có thể cần truy cập trang web của nhà sản xuất bổ trợ để tải bản cập nhật. Để biết thêm thông tin về các bổ trợ, hãy xem Cách quản lý bổ trợ trong Internet Explorer 9.

Cách gỡ cài đặt Internet Explorer

Nếu bạn đang cố gắng gỡ cài đặt Internet Explorer do gặp sự cố với trình duyệt, trước tiên, hãy xem giải pháp được liệt kê trong Trợ giúp và Cách thực hiện dành cho Internet Explorer 9.

Các hướng dẫn sau đây áp dụng cho cả Windows 7 và Windows Vista.

 1. Bấm nút Bắt đầu Hình ảnh nút Bắt đầu, nhập Chương trình và Tính năng vào hộp tìm kiếm, sau đó bấm Xem các bản cập nhật đã cài đặt trong ngăn bên trái.
 2. Dưới Gỡ cài đặt bản cập nhật, cuộn xuống phần Microsoft Windows.

 3. Bấm chuột phải vào Windows Internet Explorer 9, bấm Gỡ cài đặt, sau đó, khi được nhắc, bấm .

 4. Bấm vào một trong các tùy chọn sau:

  • Khởi động lại ngay bây giờ (để hoàn tất quá trình gỡ cài đặt Internet Explorer 9 và khôi phục phiên bản trước đó của Internet Explorer).

  • Khởi động lại sau

Lưu ý

 • Sau khi bạn gỡ cài đặt Internet Explorer 9, phiên bản Internet Explorer đã cài đặt trước đó sẽ khả dụng trên PC của bạn. Không cần thiết cài đặt lại phiên bản này.

Nếu các bước trước đó không gỡ cài đặt được Internet Explorer, hãy xem Cách gỡ cài đặt hoặc xóa Internet Explorer 9 khi quy trình gỡ cài đặt thông thường không hoạt động.