Tìm kiếm các báo cáo hoạt động và bộ lọc web trong Kiểm soát của Cha mẹ của Windows?

Bạn có thể đã nhận thấy rằng trong Windows 7, báo cáo hoạt động và hạn chế web không được bao gồm trong Kiểm soát của Cha mẹ. Bạn vẫn có thể hạn chế các trang web mà con bạn có thể truy cập và xem báo cáo về hoạt động trực tuyến của chúng bằng cách thêm nhà cung cấp dịch vụ vào Kiểm soát của Cha mẹ trong Windows, chẳng hạn như An toàn Gia đình của Windows Live. Với An toàn Gia đình, bạn có thể thiết lập lọc web và giám sát hoạt động cho con của mình.

Bộ lọc An toàn Gia đình

Bộ lọc An toàn Gia đình giám sát hoạt động trên máy tính của con bạn và lọc nội dung chúng có thể xem trên web. Bộ lọc An toàn Gia đình cần phải được cài đặt và thiết đặt trên từng máy tính mà con bạn sử dụng. Để xem liệu bạn đã cài đặt Bộ lọc An toàn Gia đình trên máy tính của mình chưa, hãy bấm vào nút Bắt đầu, gõ An toàn Gia đình của Windows Live vào hộp tìm kiếm và xem liệu Bộ lọc An toàn Gia đình đã xuất hiện trong các kết quả chưa. Nếu không xuất hiện trong các kết quả, bạn có thể tải xuống và cài đặt An toàn Gia đình của Windows Live—một phần của Windows Essentials—một cách miễn phí.

Hình ảnh màn hình nơi bạn có thể chọn tài khoản Windows cần giám sát
Trong Bộ lọc An toàn Gia đình, bạn hãy chọn những tài khoản Windows nào bạn muốn giám sát.

Trang web An toàn Gia đình của Windows Live

Sau khi bạn đã cài đặt Bộ lọc An toàn Gia đình, bạn có thể sử dụng trang web An toàn Gia đình để thực hiện các tác vụ sau đây, và hơn thế nữa:

  • Tải báo cáo hoạt động chi tiết. Xem trang web nào mà từng con bạn đã truy cập (hoặc đã cố truy cập), chương trình chúng đã sử dụng và lượng thời gian chúng đã dành trên máy tính.

    Hình ảnh một báo cáo hoạt động
    Xem những trang web nào con bạn đã truy cập hoặc cố truy cập.
  • Chọn mức lọc web của con bạn. Khi bạn lần đầu thiết lập Bộ lọc An toàn Gia đình, mức lọc web của con bạn sẽ được tự động đặt thành cơ bản. Bạn có thể đổi mức độ đó thành nghiêm ngặt hoặc tùy chỉnh cũng như chặn hoặc cho phép các trang web cụ thể.
    Hình ảnh màn hình trẻ thấy khi một trang web bị chặn
    Thay vì một trang web có nội dung không phù hợp, con của bạn sẽ thấy trang web này nơi chúng có thể yêu cầu quyền xem trang web.

Để biết thêm thông tin về An toàn Gia đình và tất cả các chương trình trong Windows Essentials, hãy truy cập trang web Windows Essentials . Hoặc truy cập trang tính năng Kiểm soát của Cha mẹ để tìm hiểu thêm về Kiểm soát của Cha mẹ trong Windows 7.