Kiểm soát của Cha mẹ

Bạn có thể theo dõi việc sử dụng PC của con bạn với Kiểm soát của Cha mẹ —xem video này để xem cách thức. (0:54)

Trong Windows 7, bạn có thể đặt các giới hạn về việc sử dụng máy tính của con bạn—và giúp chúng an toàn hơn khi trực tuyến—mà không phải lúc nào cũng đứng sau lưng chúng.

Kiểm soát của Cha mẹ giúp bạn giới hạn khoảng thời gian bọn trẻ sử dụng máy tính cũng như các chương trình và trò chơi chúng có thể sử dụng (và có lẽ quan trọng hơn đó là thời điểm). Với tính năng Kiểm soát của Cha mẹ trong Windows Media Center, bạn cũng có thể chặn truy cập vào các chương trình TV và phim không mong muốn.