Trình chuyển đổi Dễ dàng của Windows

Khi bạn chuyển sang PC mới, Trình chuyển đổi Dễ dàng của Windows giúp bạn chuyển đổi tệp, email, hình ảnh và thiết đặt. Trong Windows 7, việc chuyển đổi "dễ dàng" như tên của nó.

Bạn thông báo cho chúng tôi rằng các phiên bản trước của Trình chuyển đổi Dễ dàng của Windows rất khó để xác định hoặc cài đặt trước khi công việc được hoàn thành. Vì vậy chúng tôi đã thiết kế để trình chuyển đổi trở nên đáng tin cậy và hữu ích hơn. Trình chuyển đổi giờ đây bao gồm file explorer để bạn có thể dễ dàng chọn chính xác tệp để sao chép sang PC mới của bạn. Và nếu Windows tìm thấy tệp hoặc việc thiết đặt tệp không có hiệu lực, việc chuyển đổi của bạn sẽ không bỏ qua—chuyển đổi sẽ hoàn thành và cung cấp cho bạn một báo cáo đầy đủ về mọi thứ không chuyển.

Nếu PC cũ của bạn không chạy Windows 7, bạn sẽ cần cài đặt phiên bản thích hợp của Trình chuyển đổi Dễ dàng của Windows. PC cũ của tôi đang chạy Windows 32 bit hay 64 bit ?

Đối với Windows XP:

Tải xuống 32 bit


Tải xuống 64 bit


Đối với Windows Vista:

Tải xuống 32 bit


Tải xuống 64 bit


Trình chuyển đổi Dễ dàng của Windows giúp bạn di chuyển sang PC mới—xem video này để biết cách thực hiện. (0:54)