Dễ truyền Windows

Khi bạn chuyển sang PC mới, Dễ truyền Windows giúp bạn chuyển đổi tệp, email, hình ảnh và thiết đặt. Trong Windows 7, việc chuyển đổi "dễ dàng" như tên của nó.

Bạn thông báo cho chúng tôi rằng các phiên bản trước của Dễ truyền Windows rất khó để xác định hoặc bị hỏng trước khi công việc được hoàn thành. Vì vậy chúng tôi đã thiết kế lại để trình chuyển đổi trở nên đáng tin cậy và hữu ích hơn. Trình chuyển đổi giờ đây có bao gồm file explorer để bạn có thể dễ dàng chọn chính xác tệp cần sao chép sang PC mới. Và nếu Windows tìm thấy tệp hoặc việc thiết đặt tệp không có hiệu quả, thì việc chuyển đổi của bạn sẽ không bị treo—chuyển đổi sẽ hoàn thành và cung cấp cho bạn một báo cáo đầy đủ về mọi thứ không chuyển.

Nếu PC cũ của bạn không chạy Windows 7, bạn cần cài đặt phiên bản thích hợp của Dễ truyền Windows. PC cũ của tôi đang chạy Windows 32 bit hay 64 bit?

Đối với Windows XP:

Tải xuống 32 bit


Tải xuống 64 bit


Đối với Windows Vista:

Tải xuống 32 bit


Tải xuống 64 bit


Dễ truyền Windows sẽ giúp bạn chuyển sang PC mới—xem video này để biết cách thực hiện. (0:54)