Windows Media Player 12

Được thiết kế bởi người yêu phương tiện, dành cho người yêu phương tiện. Windows Media Player 12—được cung cấp như một phần của Windows 7 và Windows 8.1 —phát nhiều nhạc và video hơn bao giờ hết, bao gồm Flip Video và các bài hát không được bảo vệ từ thư viện iTunes của bạn! Sắp xếp bộ sưu tập phương tiện số của bạn, đồng bộ hoá các tệp phương tiện số với thiết bị di động, mua sắm trực tuyến các nội dung phương tiện số và hơn thế nữa—với Windows Media Player 12.

Chế độ phát lại được sắp xếp hợp lý

Chế độ Đang Phát là kết quả của nghiên cứu về sự tối thiểu: Nó chỉ cho bạn biết các điều khiển bạn cần để không có gì cản trở giữa bạn và nhạc hoặc video của mình. Hình thu nhỏ thanh tác vụ mới với các điều khiển phát lại khiến cho việc xem trước dễ dàng hơn và thú vị.

Phát nhiều phương tiện hơn ở nhiều nơi hơn

Windows Media Player 12 được tích hợp hỗ trợ cho nhiều định dạng âm thanh và video phổ biến. Đồng bộ hóa nhạc, video và ảnh hoặc phát trực tuyến phương tiện tới thiết bị của bạn để bạn có thể tận hưởng thư viện của mình ở bất cứ nơi đâu, ở nhà hoặc trên đường.

Hình ảnh của chế độ Đang Phát

Lưu ý

  • Windows Media Player không khả dụng cho Windows RT 8.1.

Xem thêm


Tải phiên bản cũ hơn của Player.

Tùy chỉnh Player của bạn với các phần bổ trợ âm thanh và hình ảnh.

Tìm trợ giúp cho phiên bản Player của bạn.