Personvernerklæring for Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2


Sist oppdatert: april 2014

Disse hovedpunktene fra den fullstendige personvernerklæringen for Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2 ("personvernerklæring for Windows") gir en høynivåforklaring av noe av datainnsamlings- og brukspraksisen i Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2 ("Windows"). De fokuserer på nettbaserte funksjoner og er ikke ment å være en uttømmende beskrivelse. De gjelder ikke andre nettsteder, produkter eller tjenester fra Microsoft, enten de er nettbaserte eller ikke.

Denne personvernerklæringen har følgende deler:

 • Hovedpunkt (denne siden)

 • Erklæring, som er hele personvernerklæringen for Windows 8.1, og som inneholder koblinger til personvernerklæringer for Windows-funksjoner med egne frittstående erklæringer

 • Funksjonstillegg, som beskriver funksjonene som har innvirkning på personvern i Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2

 • Apptillegg, som beskriver appene som påvirker personvernet i Windows 8.1

 • Servertillegg, som beskriver tilleggsfunksjonene som har innvirkning på personvern i Windows Server 2012 R2

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan bidra til å beskytte PC-en, personlige opplysninger og familien på nettet, kan du gå til sikkerhetssenteret.

Din informasjon

 • Bestemte Windows-funksjoner ber deg kanskje om tillatelse til å samle inn eller bruke informasjon fra PC-en din, inkludert personlige opplysninger. Windows bruker denne informasjonen som beskrevet i den fullstendige Windows 8.1 personvernerklæringen, samt i Funksjonstillegg, Apptillegg og Servertillegg.

 • Noen Windows-funksjoner kan dele personlige opplysninger via Internett med din tillatelse.

 • Hvis du velger å registrere programvaren, blir du bedt om å oppgi personlige opplysninger.

 • Windows krever aktivering for å redusere piratkopiering av programvare og bidra til å sikre at kundene våre får programvarekvaliteten de forventer. Ved aktivering sendes noen opplysninger om PC-en din til Microsoft.

 • Hvis du velger å logge på Windows med en Microsoft-konto, synkroniserer Windows innstillingene på tvers av enheter og logger automatisk på enkelte apper og nettsteder. Windows krever ikke at du logger på med en Microsoft-konto for å få tilgang til e-posttjenester eller sosiale nettverkstjenester fra en tredjepart, men hvis denne tredjeparten tilbyr en app via Store, må du logge på Store med en Microsoft-konto for å installere appen. Hvis du oppretter en Microsoft-konto, blir du bedt om å angi noen personlige opplysninger, for eksempel geografisk område og fødselsdato.

 • Tilleggsdetaljer

Valgene dine

 • Windows gir deg ulike metoder for å styre hvordan Windows-funksjoner overfører informasjon via Internett. Du finner mer informasjon om hvordan du styrer disse funksjonene, i Funksjonstillegg, Apptillegg og Servertillegg.

 • Noen funksjoner som bruker Internett, er aktivert som standard. Dette forbedrer brukeropplevelsen.

 • Tilleggsdetaljer

Bruk av informasjon

 • Vi bruker informasjonen som samles inn, til å aktivere funksjonene du bruker, eller levere tjenestene du ber om. Vi bruker den også til å forbedre produktene og tjenestene. For å bidra til å levere tjenestene våre gir vi av og til informasjon til andre firmaer som arbeider på våre vegne. Bare firmaer som trenger informasjonen i virksomheten, får tilgang til den. Disse firmaene er forpliktet til å holde informasjonen konfidensiell og har ikke lov til å bruke den til noe annet formål.

 • Tilleggsdetaljer

Hvordan du kontakter oss

Hvis du vil ha mer informasjon om personvernpraksisen vår, kan du gå til den fullstendige personvernerklæringen for Windows 8.1. Eller du kan skrive til oss ved å bruke nettskjemaet.